Относно

ChurchInMyArea.com е посветена на публикуването на Inspirational Spiritual Audio and Videos, съдържание, което е част от глобално семейство / мрежа от църкви (Международна църква на Христос), които се стремят да изпълняват мисията на Исус да направят ученици във всеки от градовете си. Ние сме приятели, които подкрепят и насърчават един друг, започват нови църкви и следват Исус заедно. Моля, уведомете ни дали има начин да помогнем.

Ако искате да добавите връзка, канал в YouTube или нещо друго, моля, въведете го във формуляра по-долу.