Oko

ChurchInMyArea.com posvećen je objavljivanju Inspirativnog duhovnog zvuka i videa, sadržaja koji je dio globalne porodice / mreže crkava (Međunarodna crkva Hrista) koji teže poslušanju Isusove misije da učine učenike u svakom od svojih gradova. Mi smo prijatelji koji podržavaju i podstiču jedni druge, započinju nove crkve i prate Isusa zajedno. Molimo vas da nam kažete da li postoji način na koji možemo pomoći.

Ako želite da dodate svoj Link, YouTube kanal ili bilo šta drugo, molimo vas da ga unesete u dolenavedeni obrazac.