Hais txog

ChurchInMyArea.com yog muab siab rau xo cov Kev Ntsuas Kev Ntseeg thiab Cov Yeeb Yaj Saub, cov ntsiab lus uas yog ib feem ntawm lub ntiaj teb tsev neeg / network ntawm pawg ntseeg (International Church ntawm Tswv Yexus) uas mob siab ua raws li Yexus lub hom phiaj ua kom cov thwj tim nyob hauv txhua lub nroog. Peb yog phooj ywg uas txhawb nqa thiab txhawb nqa ib leeg, pib pawg ntseeg, thiab nrog Yexus ua ke. Thov qhia rau peb paub yog tias peb muaj peev xwm pab tau.

Yog tias koj xav ntxiv koj Txuas, YouTube Channel lossis lwm yam, thov sau nws rau hauv daim ntawv hauv qab no.