ගැන

ChurchInMyArea.com ඉන්ස්පිරේෂන් ආධ්යාත්මික ශ්රව්ය සහ වීඩියෝ පෝස්ට් කිරීම, පල්ලි ගෝලීය පවුලක / ජාලයක කොටසක් වන අන්තර්ගතය (ක්රිස්තුස්ගේ ජාත්යන්තර පල්ලිය) ඔවුන්ගේ එක් එක් නගරවල ගෝලයන් සෑදීමට යේසුස් වහන්සේගේ මෙහෙයට කීකරු වීමට වෙර දරති. අපි එකිනෙකා සමඟ සහයෝගයෙන් සහ ධෛර්යමත් කරමු, නව පල්ලි ආරම්භ කර යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්නෙමු. අපට උදව් කළ හැකි ආකාරයක් තිබේ නම් කරුණාකර අපට දැන ගන්න.

ඔබගේ සබැඳිය, YouTube චැනලය හෝ අන් කිසිවක් එක් කිරීමට කැමති නම් කරුණාකර එය පහත ආකෘතියෙන් ඇතුල් කරන්න.