Giới Thiệu

ChurchInMyArea.com được dành riêng để đăng Âm thanh tinh thần Inspirational và Video, nội dung là một phần của một gia đình toàn cầu / mạng lưới các nhà thờ (Nhà thờ Quốc tế của Đấng Christ) cố gắng tuân theo sứ mệnh của Chúa Giêsu để làm cho các môn đồ trong mỗi thành phố của họ. Chúng tôi là bạn bè ủng hộ và khuyến khích lẫn nhau, bắt đầu các nhà thờ mới, và theo Chúa Giêsu cùng nhau. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ cách nào chúng tôi có thể giúp đỡ.

Nếu bạn muốn thêm Liên kết, Kênh YouTube hoặc bất kỳ nội dung nào khác, hãy nhập nó vào biểu mẫu dưới đây.